Årsmøte 2013

Posted Posted in Framsida, Tilstellningar

Årsmøtet i Nes og Høyheimsvik Bygdelag vert i skulehuset på Nes fredag 1.mars kl. 19.00 Saker de ynskjer å ta opp må vere styret i hende innan 22.februar. Informasjonsskriv og giro for innbetaling av medlemspeng finn du ved å fylgje lenka under: UTPOST medlemspeng og årsmøteinnkalling 2013

Trafikksikring Nes

Posted Posted in Framsida

Bygdelaget har sidan tidleg i vår arbeida med trafikksikring på Neshøgdi. No prøvar me å få til ein undergng for mjuke trafikantar. Sogn Avis skiv om prosjektet  HER