FramsidaTilstellningar

Fotball 17.mai

Tradisjonell fotballkamp på Nes =)

På ballbana på Nes var det to store oppgjer denne kvelden. Klokka 19.00 braka den yngre generasjon saman. Harde taklingar og flotte finter prega kampen. Rekruteringa er det ikkje noko å seie på =)

Klokka 20.00 var det den eldre garde som fekk strekke på leggene.

Nokre bilete frå det fyrste oppgjeret: