FramsidaTilstellningar

JONSOK 2014

Bygdelaget inviterer til feiring av Jonsok ved fyret på Nes måndag 23.juni frå kl. 17.00. 

Me stiller med varme grillar, kaffimat og leikar for små og store. Kvar og ein tek med seg det ein ynskjer å drikke og ete. Dersom me får samla saman nok kvist o.l. og veret tillet det, vert det tenning av bål.

Dersom vergudane ikkje let oss vere ved fyret, har me ein plan B på lur, føl med her på heimesida eller på facebook for informasjon når det nærmar seg.

NB! Parkering oppe ved vegen/ved campingen/ved rasteplassen.