DugnadFramsida

Båthamn – oppstart

Arbeidet med å lage småbåthamn på Høyheimsvik har vore ein lang prosess, der fleire eldsjeler har lagt ned uendeleg med dugnadstimar siste åra. 

28.januar kunne endeleg det synlege arbeidet ta til  – no er maskinene på plass på Høyheimsvik. Me gledar oss til fortsetjinga.

 

 

 

Begge foto: Kjell Neset