DugnadFramsida

Dugnad på Flatningane

SØNDAG  9. SEPTEMBER

Me ynskjer å samle saman ein gjeng til dugnad på Flatningane og omegn fyrstkommande søndag. Kan DU komme og hjelpe oss? Ta med ein god sekk til å bere i, og gjerne ein drill med godt batteri, og sjølvsagt mat og drikke og gode klede =)

Plan for dagen er å merkje ruter etter nasjonal standard, med både måling, stolpar og skilt. Alt material vert køyrd opp til Flatningane, og der i frå må me bere med oss alt me treng. Rutene me skal merkje er grovt inntekna HER.

OPPMØTE PÅ FLATNINGANE CA KL. 12.00 !!