Framsida

Trafikksikring Nes

Bygdelaget har sidan tidleg i vår arbeida med trafikksikring på Neshøgdi. No prøvar me å få til ein undergng for mjuke trafikantar.

Sogn Avis skiv om prosjektet  HER