Årsmøte 2013

Posted Posted in Framsida, Tilstellningar

Årsmøtet i Nes og Høyheimsvik Bygdelag vert i skulehuset på Nes fredag 1.mars kl. 19.00 Saker de ynskjer å ta opp må vere styret i hende innan 22.februar. Informasjonsskriv og giro for innbetaling av medlemspeng finn du ved å fylgje lenka under: UTPOST medlemspeng og årsmøteinnkalling 2013